top of page

Financování Nadace

Veškeré aktivity, které nadace provozuje a zaštiťuje jsou organizovány z dobrovolných darů sympatizantů nadace. Jde jak o jednotlivce, tak i tuzemské či zahraniční právnické osoby.

Finanční dary

V případě, že jsou Vám blízké cíle a poslání Nadace Hnutí Grálu, můžete nás podpořit formou zaslání finančních prostředků na níže uvedený účet.

Číslo účtu u České spořitelny, a.s.: 13 45 38 93 19/0800
Variabilní symbol:

  • 1 (pro všeobecnou podporu nadace)

  • 410 pro podporu vydávání literatury (Poselství Grálu a další související literatura)

Chcete-li podpořit níže uvedené konkrétní projekty, pošlete své finanční prostředky na níže uvedené účty:

Podpora výstavby a rozšíření Domu Hnutí Grálu v Dlouhé:

Číslo účtu u České spořitelny, a.s.: 580458359/0800

Podpora přestavby Domu Hnutí Grálu v Hořicích v Podkrkonoší:

Číslo účtu u ČSOB a.s.: 229519249/0300

Svým dárcům vystavuje nadace na požádání potvrzení o výši poskytnutých darů v daném kalendářním roce pro účely daňového zvýhodnění. Stáhnout si jej můžete zde.

bottom of page