© 2018 Nadace Hnutí Grálu v ČR, vytvořeno pomocí služby Wix.com

  Nováčkova 26

  614 00 Brno

  Česká republika

  545 213 964

  kontakt@hnutigralu.cz

  Financování Nadace

  Veškeré aktivity, které nadace provozuje a zaštiťuje jsou organizovány z dobrovolných darů sympatizantů nadace. Jde jak o jednotlivce, tak i tuzemské či zahraniční právnické osoby.

  Finanční dary

  V případě, že jsou Vám blízké cíle a poslání Nadace Hnutí Grálu, můžete nás podpořit formou zaslání finančních prostředků na níže uvedený účet.

  Číslo účtu u České spořitelny, a.s.: 13 45 38 93 19/0800
  Variabilní symbol:

  • 1 (pro všeobecnou podporu nadace)

  • 410 pro podporu vydávání literatury (Poselství Grálu a další související literatura)

  Chcete-li podpořit níže uvedené konkrétní projekty, pošlete své finanční prostředky na níže uvedené účty:

  Podpora výstavby a rozšíření Domu Hnutí Grálu v Dlouhé:

  Číslo účtu u České spořitelny, a.s.: 580458359/0800

  Podpora přestavby Domu Hnutí Grálu v Hořicích v Podkrkonoší:

  Číslo účtu u ČSOB a.s.: 229519249/0300

  Svým dárcům vystavuje nadace na požádání potvrzení o výši poskytnutých darů v daném kalendářním roce pro účely daňového zvýhodnění. Stáhnout si jej můžete zde.