top of page

Historie Nadace

Dům Hnutí Grálu

v Liberci

Dům Hnutí Grálu slouží k aktivitám nadace od roku 2011. Každou neděli se v něm konají pobožnosti, ke kterým se scházejí čtenáři Poselství Grálu.

Kniha Ve světle Pravdy, Poselství Grálu
Nadace Hnutí Grálu

 

K podpoře šíření myšlenek Poselství Grálu byla v roce 1992 v České republice zřízena a registrována Nadace Hnutí Grálu se sídlem v Brně.

V roce 1996 byl otevřen první samostatně stojící objekt Nadace Hnutí Grálu v Karviné — Dům Hnutí Grálu, který slouží k nedělním pobožnostem, slavnostem Grálu a rovněž k přednáškám a seminářům.

K obdobným účelům slouží další objekt v majetku nadace v obci Dlouhá v Jižních Čechách. Tento stánek Světla byl zprovozněn v roce 2000.

V roce 2011 byl uveden do provozu stánek Světla v Liberci.

Od roku 1992 zorganizovala Nadace Hnutí Grálu na celém území České republiky stovky přednášek, seminářů, kulturních akcí, diskusních večerů, na kterých seznamovala příchozí s myšlenkovým bohatstvím knihy Poselství Grálu i s tím, co může toto světonázorové učení poskytnout současným lidem.

Dne 11. 8. 2010 byla Nadace Hnutí Grálu oficiálně zařazena do Evidence nestátních neziskových organizací.

 

Proč být v Evidenci NNO?

„Přítomnost v Evidenci NNO je jedním z ukazatelů aktivity nestátní neziskové organizace. Zadané informace jsou ověřovány a kontrolovány, proto jsou pro případné dárce, partnery, dobrovolníky či zaměstnance přesvědčivé a důvěryhodné. V horizontu několika let také vznikne povinnost zapsat se do Evidence NNO pro všechny NNO působící v České republice a evidované NNO budou moci jednodušeji získat dotace z veřejné správy a žádat daňové úlevy pro svou činnost.“ (Zdroj: http//www.isnno.cz)

Současné projekty

V současné době hlavním cílem Nadace je dokončení dvou staveb stánku Světla v Dlouhé a v Hořicích.

V Dlouhé se již několik let buduje zázemí pro činnost místního kruhu a pro konání slavností Grálu. Zároveň se zvyšuje kapacita původního stánku Světla. Předpokládané dokončení těchto staveb je v roce 2023.

V Hořicích se také již několik let buduje zázemí pro místní kruh Grálu a prostora pro konání pravidelných nedělních pobožností. I zde se předpokládá dokončení stavby a její slavnostní vysvěcení na přelomu roku 2023 či z kraje roku 2024.

Oba projekty můžete podpořit tím, že přijedete osobně pomoci nebo můžete přispět finančně. V případě osobní návštěvy se prosím předem nahlaste pomocí kontaktního formuláře.

bottom of page