© 2018 Nadace Hnutí Grálu v ČR, vytvořeno pomocí služby Wix.com

  Nováčkova 26

  614 00 Brno

  Česká republika

  545 213 964

  kontakt@hnutigralu.cz

  Statut Nadace

  Kruhy Grálu

  Vnitřními organizačními složkami nadace bez právní subjektivity jsou kruhy Grálu s působností na území v České republice, vymezeném správní radou.

  Jejich počet a územní působnost může správní rada podle potřeby měnit.

  ORGÁNY NADACE

  • Správní rada

  • Dozorčí rada

  Statut Nadace v jeho posledním znění je ke stažení na stránkách justice.cz.

  Statut Nadace

   

  I. NÁZEV, SÍDLO, ZŘIZOVATEL NADACE:

  Název nadace je Nadace Hnutí Grálu v České republice.

  Sídlo nadace je Nováčkova 26, 614 00 Brno.

  II. ÚČEL ZŘÍZENÍ NADACE

  Nadace se zřizuje za účelem podpory činnosti vedoucí k šíření vědění pramenícího z díla Ve světle Pravdy, Poselství Grálu od Abd-ru-shina (Oskara Ernsta Bernhardta). V tomto díle se vysvětluje uspořádání stvoření a zákony, které v něm působí. Znalost zákonů stvoření pak poskytuje lidem pomoc a oporu při vědomém naplňování smyslu života.

   

  Nadace používá k dosahování tohoto účelu výnosy z nadačního jmění a ostatní majetek nadace.

  Účel nadace je naplňován zejména touto činností:

  • pořádáním společných shromáždění lidí, kteří vyznávají myšlenky Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“

  • pořádáním veřejných přednášek vycházejících z vědění Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“

  • pořádáním seminářů a vícedenních pobytů dospělých i dětí, jejichž náplní je rozšiřování, prohlubování a aplikace vědění pocházejícího z díla Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“

  • spoluprací s tuzemskými i zahraničními fyzickými i právnickými osobami, které svou činností slouží témuž cíli, jako nadace, jakož i jejich podporou.

  • podporou vydávání zpravodaje a interních spisů nadace

  • podporou vydávání a šíření literatury, která vychází z díla Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“

  • získáváním a udržováním prostor pro shromáždění a přednášky v rámci České republiky, k čemuž patří i získávání potřebných pozemků a objektů nebo stavba objektů, jakož i podporou získávání a udržování takových prostor v mezinárodním rámci

  • bezplatným rozloučením po způsobu Grálu se zemřelou osobou, která o to za svého života požádala

  • podporováním dalších činností směřujících k šíření a upevňování vědění pramenícího z díla „Ve světle Pravdy“, Poselství Grálu od Abd-ru-shina

  • podporováním dalších činností směřujících k duchovnímu a mravnímu vzestupu člověka.