© 2018 Nadace Hnutí Grálu v ČR, vytvořeno pomocí služby Wix.com

  Nováčkova 26

  614 00 Brno

  Česká republika

  545 213 964

  kontakt@hnutigralu.cz

  O Nadaci

  Nadace Hnutí Grálu finančně a organizačně podporuje pořádání:

  • veřejných přednášek,

  • seminářů,

  • kulturních akcí,

  • setkání čtenářů Poselství Grálu.

  Poslání Nadace

   

  Nadace Hnutí Grálu je zřízena za účelem podpory činností vedoucích k šíření vědění pramenícího z díla „Ve světle Pravdy“, Poselství Grálu od Abd-ru-shina (Oskara Ernsta Bernhardta). V tomto díle se vysvětluje uspořádání stvoření a zákony, které v něm působí.

  Cílem Nadace Hnutí Grálu je poukázat na hodnoty obsažené v tomto díle a přiblížit lidem zákony stvoření, které poskytují lidem pomoc a oporu při vědomém naplňování smyslu života.

   

   

   

  Nadace spravuje majetek Hnutí Grálu (prostory pro pořádání pobožností, slavností Grálu a jejich vybavení), spolupůsobí při vydávání literatury, zastupuje Hnutí Grálu na veřejnosti a je ku pomoci tam, kde je to užitečné a nutné.

   

  Nadace Hnutí Grálu také zaštiťuje bezplatné rozloučení ve smyslu Poselství Grálu se zemřelou osobou, která o to za svého života požádala.

   

  Prostředky pro svoji činnost získává Nadace výhradně z dobrovolných příspěvků. Více se můžete dozvědět na stránce financování.

  Na poli mezinárodním spolupracuje s právnickými osobami z různých států světa, které svou činností slouží témuž cíli. Jedná se zejména o Spolek pro uskutečňování vědění Grálu od Abd-ru-shina (Verein zur Verwirklichung des Gralswissens von Abd-ru-shin, Schwaz/Rakousko) a Nadaci Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart/SRN).