top of page

O Nadaci

Dům Hnutí Grálu v Liberci

Nadace Hnutí Grálu finančně a organizačně podporuje pořádání:

  • veřejných přednášek,

  • seminářů,

  • kulturních akcí,

  • setkání čtenářů Poselství Grálu.

Poslání Nadace

 

Nadace Hnutí Grálu je zřízena za účelem podpory činností vedoucích k šíření vědění pramenícího z díla „Ve světle Pravdy“, Poselství Grálu od Abd-ru-shina (Oskara Ernsta Bernhardta). V tomto díle se vysvětluje uspořádání stvoření a zákony, které v něm působí.

Cílem Nadace Hnutí Grálu je poukázat na hodnoty obsažené v tomto díle a přiblížit lidem zákony stvoření, které poskytují lidem pomoc a oporu při vědomém naplňování smyslu života.

 

 

 

Nadace spravuje majetek Hnutí Grálu (prostory pro pořádání pobožností, slavností Grálu a jejich vybavení), spolupůsobí při vydávání literatury, zastupuje Hnutí Grálu na veřejnosti a je ku pomoci tam, kde je to užitečné a nutné.

 

Nadace Hnutí Grálu také zaštiťuje bezplatné rozloučení ve smyslu Poselství Grálu se zemřelou osobou, která o to za svého života požádala.

 

Prostředky pro svoji činnost získává Nadace výhradně z dobrovolných příspěvků. Více se můžete dozvědět na stránce financování.

Na poli mezinárodním spolupracuje s právnickými osobami z různých států světa, které svou činností slouží témuž cíli. Jedná se zejména o Spolek pro uskutečňování vědění Grálu od Abd-ru-shina (Verein zur Verwirklichung des Gralswissens von Abd-ru-shin, Schwaz/Rakousko) a Nadaci Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart/SRN).

bottom of page